Parke Yaptırmak İstiyorum

Yaşam alanlarınıza konfor ve estetiği taşımak için bizimle iletişime geçin.

Parke Nedir?

Parke Nedir?

Meşe, gürgen ve kayın kerestelerinin makinelerde işlenmesiyle elde edilen dar ve uzun döşeme, kaplama gerecidir.Parkeler, yer döşemeleri, yerden ısıtmalı zeminlerde kullanılmak için ideal malzemelerdir.

Hem yere yapıştırmalı masif, hem de lamine biçimindeki uygulamaların ikiside mümkündür. Lamine parke uygulamalarında yüzer sistemin tatbik edildiği mekanlarda ısı kaybının, yapıştırma sistem lamine parkeye oranla daha fazla olacağı kabul edilmelidir.
Her iki uygulama durumunda da aşağıdaki kurallara ve imalatçının talimatlarına uyulmalıdır.

1- Sadece sağlık ile ilgili nedenler göze alınırsa dahi, yüzeydeki azami ısı 26°C - 27°C'yi geçmemelidir. (Azami 30°C)
2- Yere yapıştırılarak uygulanan parkelerde sıcak su boruları (serpantinler) üzerinde asgari 30mm kalınlığında şap dökülmelidir.
3- Diğer zemin kaplama malzemelerinde de yapılması gerektiği gibi, şap nihai sertliğe ulaştıktan sonra, ısıtma sistemi en az 2 hafta süreyle, en azından yarı kapasitesinde çalışırılmalıdır.
Parke döşenmeden 1-2 gün önce yerden ısıtma sistemi kapatılmalı ve parke döşeme işleminin bitmesini takiben ısıtma tekrar devreye sokularak ısı 3-4 gün içinde kademeli olarak yükseltilmelidir. Bu önlem,kalıntı nemin atılarak parkeye zarar vermesini önler.
4- Parke döşemeye başlanırken şapın nemi %1.5 (GANN 30-35)'ten fazla olmamalıdır ve yapıştırmada yüksek kaliteli tutkal kullanılmalıdır.Ayrıca parke döşenecek odanın bağıl neminin normal değerlerde olması dikkat edilmelidir (%50-%60). Bu husus, parkelerin birleşmelerinin doğallığı için gerekli olduğu kadar, insan sağlığı açısından da dikkate alınmalıdır.

Parkenin Gizemi

Parke, yaşamımızda dekorasyonun bir parçası olunca sıcaklık ve sağlık getirir. Uzun yıllar sizinle yaşaması için yaşayan bir canlı gibi sevgi ve bakım ister.
Parkenin kalitesinin yanı sıra, parkeyi kimin ve nasıl uygulayacağı en önemli noktadır. Parke, profesyonel bir ekip tamundan uygulanmalıdır. Kullanılacak ekipman ve malzemelerin en iyi kalitede obuası gerekmektedir.
Satın aldığınız masif parke, modern sistemler ile kurutulmuş ahşaptan üretilmiştir. Döşeme esnasında iyi sonuç alabilmeniz için aşağıdaki hususlara mutlak surette dikkat etmenizi rica ederiz.

Uygulama öncesinde;

Parkenizi döşetmeyi düşündüğünüz tarihten en az 2 hafta önce döşenecek mekana koyunuz.
Eğer parkeniz naylon şrink ile ambalajlanmış ise mutlak surette ambalajından çıkartınız.
Parke döşeme yapılacak zemin düzgünlüğünü kontrol ettiriniz.
Parke döşenecek zeminin kuruluğunu kontrol ediniz. Zemin istenen kuruluk nispetine ulaşmadan parkenizi döşetmeyiniz.

Uygulama sırasında;

Parke uygulanacak ortam ısısının 15'Cden az olmaması tercih edilir.
Parkenizi sotvent veya poliüretan esaslı tutkal ile uygulatın. Su esaslı tutkal kullanmayınız.
Döşeme işlemi bittikten sonra en az 2 hafta beklemeden sistre ve cila işlemini yaptırmayınız.
Bu bekleme süresinde parke yüzeyini korumak için kesinlikle naylon örtü kullanmayınız.

Parke döşeyeceğiniz şap zeminde dikkat edilmesi gereken noktalar;

1.Şap oldukça sıkı olarak dökülmüş olmalıdır.
2.Şap yeterince dinlendirilmiş ve kuru olmalıdır.
3.Şap çatlak olmamalıdır.
4.Şap üzerine aşın seviye farkı olmamalıdır.
5.Şap fazla pürüzlü olmamalıdır.
6.Şap temiz olmalıdır.

Parke Çeşitleri

1- Masif Parke: Zemin döşeme malzemeleri arasında en çok tercih edilen parke çeşitlerinden biridir.Ahşap ve uzun ömürlüdür. Isı ve ses izolasyonu sağlaması, sistre olması, estetik ve iyi işlenilir olması genel tercih sebebidir.
2- Lamine Parke: Globalleşen dünyada ağaç ihtiyacı artmakta, ama yeterli ağaç dikimi ve korunması yapılmamaktadır. Bu da her geçen gün ağacı değerli kılmakta, kullanılan ağaç çeşitlerinin azalmasına neden olmaktadır.
Lamine parke hızlı ağaç tüketimini bir nebze olsun durdurmuştur. Lamine parke sadece ağaç sarfiyatını azaltmakla kalmayıp, rutubete dayanıklılığı, hazır cila oluşu, geniş ve uzun parke seçeneği ve kısa sürede montaj kolaylığı gibi birçok artılarıda beraberinde getirmektedir.
3- Laminat Parke: Yüzeyinde koruyucu film, ovarley tabakası kullanılmasından dolayı yuğun kullanıma mağruz kalan mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir.Click ve tutkallı olması, sökülüp yeniden döşenebilmesi, diğer parkelere göre montajının kolay ve hızlı olması,estetik ve modern olması tercih sebebidir.
4- Bambu Parke
5- Mantar Parke

Parkenin Şişmesi veya Zeminden Ayrılmasının Sebepleri

1- Parkenin çok kurutulmuş olması
2- Kullanılan tutkalın çok bekletilmiş olması
3- Zeminin zayıf ve kalitesiz olması
4- Zeminin yeterince temiz olmaması
5- Zeminin aşırı nemli olması

Eğer şişme döşendikten sonra ilk on saat içinde olmuş ise bunun tek nedeni parkenin aşırı nem emmiş olmasıdır. Döşenecek olan parkenin nem oranı %8-12 arasında olmalıdır. Bilindiği gibi parke tutkalları genelde su bazlıdır. Tutkal sarfiyatı m2 de 1 kilogramı geçmemelidir. Aksi takdirde bu parkenin altına su dökmek ile eşdeğerdir.
Tutkal bile dolgu maddesi olarak kullanılmamalıdır. Parkenin zeminden ayrılması veya şişmesi cila işleminden hemen sonra meydana gelmiş ise bunun nedeni şapın sağlam, temiz olmaması ve tutkalın gereğinden fazla bekletilmiş olmasıdır. Bekletilen tutkal yüzeysel olarak sertleşmeye başlar ve üzerinde yapışma işlemini engelleyen kuru bir tabaka oluşur.
Cila işlemi parkenin üzerinde önemli bir gerilime neden olacaktır. Dolayısı ile kötü bir zemine ve/veya bekletilmiş bir tutkalla uygulanan parke zemine gerektiği gibi yapışmayacak ve cila işleminin neden olduğu aşırı gerilim nedeni ile zeminden ayrılabilecektir.